Keskusteluaiheita antikoagulaatiohoidon aloitukseen

MAREVAN
(Varfariini)
PRADAXA
(Dabigatraani)
XARELTO
(Rivaroksabaani)
ELIQUIS
(Apiksabaani)
LIXIANA
(Edoksabaani)
Annostelu
Ruuan kanssa
vai ilman
Vuotoriski
Kumoaminen hätätilanteessa
Jos lääkkeenotto unohtuu
Hinta ja
korvattavuus
Seuranta
Ruoka-aine-interaktiot
Vasta-aiheet
Step 4 of 5Antikoagulantin valinta Seuraava