Tämän hetkinen riskisi sairastua aivoinfarktiin...

Matala
Keskisuuri
Suuri
Erittäin suuri

Aivoinfarktilla voi olla vakavia seurauksia. Pienempikin tukostapahtuma voi vaikuttaa elämääsi, esimerkiksi:

kykyysi lukea
puhekykyysi
kykyysi liikkua itsenäisesti
Eteisvärinä Käypä Hoito –suositus, 2017. (www.kaypahoito.fi, viitattu 1/2019).
Camm ym. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31:2369-429. [PubMed: 20802247]
Step 3 of 5Tukosriskilaskuri Seuraava