Tukosriskisi määritys

Riskipisteesi: 0
Eteisvärinä Käypä Hoito –suositus, 2017. (www.kaypahoito.fi, viitattu 1/2019)
Step 3 of 5Tukosriskilaskuri Seuraava